ก่อนจ้างบริษัททำ SEO ให้เว็บไซต์ คุณควรมีข้อมูลอะไรบ้าง ?

ก่อนจ้างบริษัททำ SEO ให้เว็บไซต์

การทำ SEO ให้เว็บไซต์ เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับธุรกิจออนไลน์ในยุคปัจจุบัน แม้จะทำ SEO เองได้ แต่ก็ต้องใช้เวลาเรียนรู้และทำให้ขาดโอกาสในการบริหารจัดการส่วนอื่น ซึ่งในปัจจุบันมีทางเลือกมากมาย คือ บริษัทรับจ้างทำ SEO ให้เว็บไซต์ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาด แต่ก่อนที่คุณจะจ้างบริษัททำ SEO ให้เว็บไซต์ ควรจะดูข้อมูลดังต่อไปนี้

  1. เลือกบริษัทที่สืบค้นเจออันดับบน ๆ ใน Google

หากจะจ้างบริษัทที่มั่นใจได้ว่าสามารถทำ SEO ได้เห็นผลจริง ก็ต้องดูที่ผลลัพธ์การทำ SEO ให้เว็บไซต์ตัวเอง ต้องหาพบได้ง่ายใน Google ไม่ควรเลือกบริษัทที่อยู่อันดับล่าง ๆ เพราะเสี่ยงต่อการได้ผลงานที่คุณภาพต่ำ หรือถูกทิ้งงานกลางคันได้

  1. เลือกบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือสูง

ประสบการณ์และความชำนาญของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละบริษัท มีผลมากต่อผลงานจ้างทำ SEO ยิ่งถ้าเป็นบริษัทที่เปิดมานาน 5-7 ปีขึ้นไป ก็จะยิ่งดี เพราะแสดงถึงความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลและบริหารจัดการทำ SEO ได้อย่างดี สามารถพัฒนาให้เข้ากับเกณฑ์ของ Google ที่ปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ

  1. ศึกษาผลการรีวิวของลูกค้าเก่า

การแนะนำบอกต่อกันหรือเตือนภัยทางโซเชียล มีผลดีอย่างมากที่ควรศึกษาก่อนจ้างทำ SEO โดยสามารถศึกษาการรีวิวบริษัทที่รับจ้างทำ SEO ตามห้องสนทนาในเว็บไซต์ต่าง ๆ พิจารณาว่าแต่ละบริษัทมีข้อดีข้อเสียอย่างไร ดูประวัติการจ้างงานย้อนหลังของแต่ละบริษัท ว่ามีลูกค้าที่ผ่านมาเป็นองค์กรหรือเว็บไซต์ใดบ้าง ราคาค่าใช้จ่ายเหมาะสมหรือไม่ การันตีผลลัพธ์ที่เป็นไปได้หรือไม่ ฯลฯ เพื่อให้ประเมินได้ดีขึ้นว่าบริษัทใดมีความน่าเชื่อถือและประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ธุรกิจของคุณได้มากกว่า

  1. ความเหมาะสมของระยะสัญญา

การทำ SEO ต้องใช้ระยะเวลาเห็นผล 3-6 เดือน การจ้างงานจึงควรมีระยะสัญญา 6-12 เดือนขึ้นไป ซึ่งแต่ละบริษัทรับทำ SEO ก็มีเงื่อนไขต่างกันไป เช่น ต่อสัญญาเพิ่มได้ขั้นต่ำแบบรายเดือน หรือ ถ้าต้องการแจ้งยกเลิกสัญญาต้องแจ้งล่วงหน้า 1 เดือน เป็นต้น

  1. ผู้จ้างตรวจสอบอันดับได้อย่างโปร่งใส

ควรสอบถามก่อนจ้างงานว่า จะตรวจสอบผลการทำ SEO ได้ด้วยวิธีใดบ้าง ทั้งนี้ ในปัจจุบัน มีเว็บไซต์ที่ผู้จ้างทำ SEO สามารถตรวจสอบอันดับได้ตลอดเวลา เช่น keyword.com และควรตรวจคู่กับผลรายงานประจำวันและเดือนจากบริษัทด้วย เพื่อดูความสอดคล้องกัน

สิ่งที่คุณควรรู้ก่อนการจ้างบริษัททำ SEO มีอยู่หลายอย่าง ซึ่งต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ หากเลือกบริษัทที่ไม่มีประสบการณ์ การบริหารจัดการไม่โปร่งใส มีค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไป ฯลฯ จะทำให้คุณเสียเวลา ค่าใช้จ่าย และพลาดโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจกับคู่แข่งรายอื่น ทำให้กระทบต่อการเติบโตของธุรกิจในระยะยาวด้วย