ก้าวแห่งอนาคตของการทำ SEO

ก้าวแห่งอนาคตของการทำ SEO

ในปัจจุบัน SEO ยังคงมีความสำคัญต่อการค้นหาเว็บไซต์บน Google แต่เทคโนโลยีในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะในโลกดิจิทัลที่กลายมาเป็นเทคโนโลยีสำคัญในชีวิตประจำวัน การศึกษาแนวโน้มของ SEO จะช่วยให้การออกแบบ และพัฒนาการทำเว็บไซต์ต่อไปในอนาคต โดยมีเป้าหมายสําคัญคือปัจจัยการจัดอันดับของ Google หรือ SERP (Search Engine Ranking Pages) นั่นเอง

SEO trend ที่น่าสนใจในปี 2022

  1. Voice Search หรือ การค้นหาด้วยเสียงที่จะได้รับการพัฒนาควบคู่ไปกับเทคโนโลยีหรือ AI มาช่วยให้การรับเสียงมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งการใช้งานใน Google Assistant, Siri ของ iOS และ Alexa ของ Amazon จึงมีแนวโน้มที่จะมีผู้ใช้งาน Voice Search เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ แนวทางด้าน SEO การค้นหาผ่านเสียง ผู้ใช้มักค้นหาด้วย keyword ที่มีความยาวมากกว่าการพิมพ์ข้อความ และมีภาษาเป็นทางการน้อยกว่า ดังนั้น focused keyword ที่เหมาะสม จึงเป็นคีย์ประเภท long-tail keyword และเน้นไปที่ประโยคคำถาม เพื่อตอบโจทย์การค้นหาของผู้ใช้งานแทนด้วย
  2. Videos in Content เป็นคอนเทนต์ที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมาก เห็นได้จาก Video Platform ที่มีผูใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้ง TikTok และ YouTube หลายเว็บไซต์จึงมีการแนบวิดีโอในเนื้อหา SEO ด้วย การรับมือเพื่อทำ SEO การเขียนคอนเทนต์ โดยแนบวิดีโอจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับเนื้อหา และเพิ่มโอกาสให้ Average Time on Page นานมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการเพิ่ม SEO score ให้ดียิ่งขึ้น
  3. Mobile Responsiveness หน้าเว็บไซต์ควรเพิ่มการปรับให้ใช้งานได้ในทุก ๆ อุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้ง แล็ปท็อป แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือ ดังนั้นการปรับให้เว็บไซต์มีลักษณะเป็น mobile friendly จึงเป็นสิ่งสำคัญ การรับมือในเชิง SEO คือการพัฒนาในส่วนของ User Experience หรือปรับแต่งหน้าเว็บไซต์ให้เหมาะกับหน้าจอของแต่ละอุปกรณ์ ควรเลือกใช้ฟ้อนต์ที่อ่านง่าย และการทำปุ่มคลิกที่มีขนาดพอเหมาะ ไม่ติดกันจนเกินไป
  4. E-A-T Principle เพราะ Google ให้ความสำคัญกับการผลิตคอนเทนต์ที่มีคุณภาพ ซึ่ง E-A-T คือหลักการของ Google ที่ช่วยให้ web master เข้าถึงการมีคอนเทนต์ที่มีคุณภาพได้ดีมากขึ้น E-A-T คือ Expertise, Authoritativeness and Trustworthiness หรือการผลิตคอนเทนต์ที่มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหา มีลักษณะของความเป็นเจ้าของเนื้อหา และมีความน่าเชื่อถือนั่นเอง การรับมือในเชิง SEO การเขียนคอนเทนต์ให้มีคุณภาพ สิ่งสำคัญ คือการเขียนคอนเทนต์ให้ผู้ใช้งานได้ประโยชน์มากที่สุด ไม่ใช่แค่การทำ keyword stuffing หรือการใส่ keyword ให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ Google bot จับได้เท่านั้น และไม่ควรคัดลอกคอนเทนต์จากเว็บไซต์อื่น ๆ มาใช้ด้วย เนื่องจาก Google จะรู้ได้ทันทีว่าเป็น duplicate content และส่งผลเสียต่อเว็บไซต์ในระยะยาวได้
  5. Featured Snippet เป็น Feature หนึ่งจาก Google ในลักษณะของกล่องคำตอบ เมื่อมีการค้นหาด้วย keyword phrase บางประเภท เช่นค้นหาด้วยคำถาม วิธีการ หรือขั้นตอน เป็นต้น Featured Snippet จะทำให้ผู้ค้นหาสามารถหาคำตอบได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องคลิกเข้าไปยังเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่ง และยังทำให้เว็บไซต์ได้รับการยอมรับจาก Google มาขึ้นว่าเนื้อหาของเว็บไซต์นั้น มีความน่าเชื่อถือ การรับมือในเชิง SEO การเขียนคอนเทนต์เพื่อเพิ่มโอกาสด้วย Featured Snippet นั้น นอกจากเน้นการใส่ keyword ประเภท long-tail keyword แล้ว ยังใช้ keyword ประเภทคำถาม วิธีการ และขั้นตอนได้อีกด้วย และควรมีโครงสร้างของเนื้อหาที่ดี เช่น การติด heading tag แบ่งหัวข้อเป็นย่อหน้าต่าง ๆ (H1 – H6) เพื่อบอกให้ Google รู้ถึงหัวข้อหลัก และหัวข้อย่อยในคอนเทนต์ การเรียงลำดับต่าง ๆ ในเนื้อหาก็มีความสำคัญ

การเข้าใจใน Trend ของ SEO ล่วงหน้าจะช่วยให้ทราบวิธี หรือรูปแบบของ SEO ที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการให้เข้าไปดูตามเว็บไซต์นั้น ๆ ได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลดีต่อเว็บไซต์มากขึ้น